top of page

Счетоводство на вход в режим на Етажна собственост

ОБЩО СЪБРАНИЕ

             За да са легитимни решенията, които вземате, е необходимо да проведете Общото събрание съгласно ЗУЕС.

            Ето няколко съвета за провеждане на събрание за приемане на решение за счетоводство по индивидуални партиди:

 1. Свикване - сложете поканата на видно място във входа, изпратете я по мейл, вайбър и др. канали до собствениците. (Шаблон 1)

  • Имате право да вземате решения само по предварително обявения дневен ред! Други точки могат да бъдат разглеждани, но не и да се гласува по тях!​

 2. Предварително уточнете позицията на УС и КС - всички вие представлявате управлението и е важно да сте на едно мнение, иначе рискувате да дадете разнопосочен тон на дискусиите. Или защитете две различни тези, но не повече.

 3. Предварително уточнете кой ще води събранието, кой ще е протоколчик; пригответе списък за изчисляване на кворума и кой ще отговаря за попълването му. (Шаблон 2)

 4. Вземете решения в следната последователност:

  1. Изслушайте доклада на УС за свършеното до момента.​

  2. Изслушайте и приемете доклада на КС за свършеното на УС до момента.

  3. Изслушайте и дискутирайте предложението за преминаване на счетоводство по индивидуални партиди

  4. Гласувайте за преминаване на счетоводство по индивидуални партиди (Абонаментен план 1 или 2 според взетата от нас оферта).

  5. При взето решение, гласувайте кого упълномощавате да сключи договора с нас (Примерен договор ще ви е даден с офертата) и срок, в който да го направи.

  6. Приемете доклада на УС. 

  7. Упълномощете УС и/или КС да съобщи входните данни за започването на счетоводството от нас и да определим заедно сметкоплана за следващата 1 година.

 5. Прегледайте отново всички списъци и закрийте събранието. 

 6. Изгответе протокол за събранието до 7 дни след провеждането му.

 7. Обявете протокола на видно място, по мейл и др. канали. Изчакайте 7 дни за възражения. Отстранете забележките по текста, ако има такива и обявете окончателния протокол.

 8.  Започнете да изпълнявате взетите решения на събранието в сроковете им.

             

124.jpg

ПРИМЕРНИ ШАБЛОНИ

          ВАЖНО: Законодателството често се променя, затова съдействаме лично на нашите клиенти при изготвяне на документите. Приемете публикуваните само като примерни образци.

             

Capture881.JPG

Контакт с нас: 

Напишете ни мейл, посетете Facebook страницата ни или ни напишете  съобщение в чата на Facebook.
Винаги ще ви отговорим.

Е-mail : smetki @ appra.info

 • Facebook
bottom of page