top of page

Счетоводство
ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПАРТИДИ
на вход в режим на Етажна собственост

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Ако не намерите отговор на вашия въпрос тук,

изпратете ни мейл и ние ще се свържем с Вас.

Аз съм домоуправител
и искам да се занимавам само със съществените неща във входа. Искам дапрехвърля отговорността 
за счетоводството на друг.....

111.jpg
Anchor 13

АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

Untitled2.jpg

МАЛЪК

АБОНАМЕНТЕНПЛАН

Anchor 1

1. Ако ви възложим счетоводството по индивидуални партиди, какво трябва да правя аз-домоуправителят всеки месец?

След изтичането на месеца, трябва да ни изпратите мейл с опис на направените разходи и постъпилите приходи чрез касиера на входа. За удобство ще ви предоставим празен файл-таблица, в който да ги попълните. Примерното съдържание е следното:

Разходи:      чистачка           100лв

                     асансьор          140лв

                     вода                      4лв

                     ток стълбище     45лв

                     ток асансьор       35лв

Приходи:    ап.5      20лв     ПКО 50/ 25.08.2020

                   ап.7      35лв     банка / 20.08.2020

                   ап.27    25лв     ЕPAY

ВАЖНО: Всички първични счетоводни документи се съхраняват и архивират от вас. Нищо не сканирате, копирате и не изпращате към нас. Горните примерни данни са ни достатъчни.

ОЩЕ ПО-ВАЖНО: Ако ползвате услугата ни за плащане през Easypay, повечето от приходите ви ще виждаме сами и няма необходимост да ги описвате вие и да ни ги пращате.

Малкият абонаментен план включва следните услуги:

 

Ежемесечно:

 • Осчетоводяване всеки месец на приходите и разходите

 • Изготвяне на месечна справка на дължимите суми по обекти

 • Изготвяне на месечен финансов отчет за приходите и разходите по пера

Годишно:

 • Изготвяне на годишен финансов отчет за приходите и разходите по пера

 • Изготвяне на обобщен годишен отчет на разходите по пера (за да се види къде се харчат най-много пари на годишна база и да се вземе решение за икономии)

 • Изготвяне на индивидуална справка за приходите за всеки обект (на коя дата какви суми са постъпили и по какъв канал - в брой, банка, EPAY)

 • Изготвяне на индивидуална справка за разходите за всеки обект (без тези за Фонд ремонт, които се разпределят по идеални части)

Цена:

 

       За всеки наш клиент изготвяме индивидуална оферта

По желание може да се включи в договора и ползването на услугата за плащане през Easypay / Epay 

Anchor 11
Anchor 2

​2. Какви данни са необходими за да започнете да водите счетоводството по индивидуални партиди на входа ми?

       Както и в нормалното счетоводство, първоначално се дефинират правилата, по които ще се извършва счетоводството (в случая избирате между двата пакета Малък (жълт) абонамент и Голям (лилав) абонамент).

       Трябва да ни предоставите еднократно:

 • списък с номерата на обектите и кой обект с какви пари разполага в касата на входа.  

 • кой обект колко лева дължи като месечна вноска

 • кой обект колко % от идеалните части на входа притежава (само за Голям абонамент, защото при него се изчисляват и разходи по идеални части)

 

ВАЖНО: при сключването на договора уточняваме приетите от вас принципи за разпределянето на разходите (кой разход е според брой живущи, кой е на апартамент, кой е на база идеални части)

Anchor 3

3.  За какъв период се възлага счетоводството?
 

      Договорът се сключва за една година. За да се види ефектът от прозрачното счетоводство по индивидуални партиди, са необходими обаче поне 2-3 години т.е. в този период всички се убеждават, че има добро управление на средствата и събираемостта се покачва над 90%. В касата се трупат спестени средства за Фонд ремонт.

      Осчетоводяването започва да се извършва от месеца , следващ месеца на сключване на договора. Първата година може да е непълна т.е. с по-малко от 12 осчетоводени месеца. Най-целесъобразно е след това да се приведе към обичайната фискална година и ежегодните справки да се извършват към дата 31 декември, но не пречи да се приеме и друг период според вашето желание - примерно септември 2020-август 2021

Anchor 4

4.  Мога ли да се откажа по всяко време?
 

      Договорът се сключва за една година. Можете обаче да го прекъснете предсрочно с едномесечно предизвестие по всяко време, ако решите.

    Имайте предвид, че за да се види ефектът от прозрачното счетоводство по индивидуални партиди, са необходими поне 2-3 години т.е. в този период всички се убеждават, че има добро управление на средствата и събираемостта от само себе си се покачва над 90% .

      

Untitled3.jpg

ГОЛЯМ

АБОНАМЕНТЕНПЛАН

Допълнителните услуги спрямо Малкия пакет са дадени с цветен шрифт.

Големият абонаментен план включва следните услуги:

 

Ежемесечно:

 • Осчетоводяване всеки месец на приходите и разходите

 • Изготвяне на месечна справка на дължимите суми по обекти

 • Изготвяне на месечен финансов отчет за приходите и разходите по пера

Годишно:

 • Изготвяне на годишен финансов отчет за приходите и разходите по пера

 • Изготвяне на обобщен годишен отчет на разходите по пера (за да се види къде се харчат най-много пари на годишна база и да се вземе решение за икономии)

 • Изготвяне на индивидуална справка за приходите за всеки обект (на коя дата какви суми са постъпили и по какъв канал - в брой, банка, EPAY)

 • Изготвяне на индивидуална справка за разходите за всеки обект (включително тези за Фонд ремонт, които се разпределят по идеални части)

 • Изготвяне на справка за дадени пари назаем от редовните платци към нередовните длъжници за да се покрият текущите задължения на входа.

 • Изготвяне на справка за върнати пари от дадените назаем (каква част е получил обратно апартаментът, който е дал заем по предната точка) 

Цена:

        За всеки наш клиент изготвяме индивидуална оферта

По желание може да се включи в договора и ползването на услугата за плащане през Easypay / Epay 

Anchor 12
Anchor 5

5.  Какво ще получавам всеки месец от вас?
 

      И при двата абонаментни пакета, ще получите следните справки:

 • ежемесечен отчет с дължимите суми за всеки обект

 • финансов отчет за приходите и разходите за входа      

Anchor 6

6.  Мога ли да поискам допълнителни справки?
 

      Да, можете. Допълнителните справки се уточняват и заплащат допълнително извън абонаментните пакети и служат за някаква конкретна ваша цел.     

Anchor 7
Anchor 8

7.  Как се извършва заплащането за услугата ви?
 

      За извършването на счетоводната услуга се издава ежемесечна фактура. Заплащането става по банков път. Възможно е да се уговори и по-голяма периодичност на плащане, примерно тримесечие. 

      

8.  Мога ли да ползвам отстъпки?
 

      За редовните си клиенти правим отстъпки.
Те са индивидуални и според конкретния клиент.     

Anchor 9

9.  Има ли ограничение за количеството обекти?
 

      Не, няма ограничение за максимален брой обекти. Изискването е те да са част от една и съща етажна собственост.

      

ВАЖНО: 

 

Следете facebook страницата за актуална информация.

За да вземете решение дали услугата е приложима за вас, свържете се с нас за безплатна консултация. Ние държим клиентите ни да са улеснени  и доволни от нашата услуга,
а не да са просто клиенти. 

ВИЕ и НИЕ = хибридният начин на управление
Чисти сметки - доволни съседи (и  наши клиенти ;) )

Capture881.JPG

Върни се на предната страница

Anchor 10

10.  Има ли изискване за минимален брой обекти?
 

      Не, няма изискване за минимален брой обекти. Има обаче изискване минималната месечна сума за една етажна собственост/ един договор да е 60 лв. с ДДС.

      При сключване на договор се изчислява
[брой обекти] х [цена абонамент за обект].
      Ако получената сума е по-малка от 60 лв, то договорът се сключва на цена от 60 лв. 
      

11.  Предлагате ли възможност за плащане през

Еasy pay / Epay?
 

      Да, за всеки отделен обект (апартамент и др.) на наш клиент-етажна собственост предоставяме възможнст да се генерира индивидуален абонатен номер, чрез който може да се плащат задълженията всеки месец през Easypay на каса в брой или чрез Epay с банкова карта/микросметка.

Задълженията се актуализират всеки месец . 

     Ползването на тази услуга се заявява отделно  от всеки клиент-Етажна собственост само по изрично негово желание. 

Anchor 14

Контакт с нас: 

Напишете ни мейл, посетете Facebook страницата ни или ни напишете  съобщение в чата на Facebook.
Винаги ще ви отговорим.

Е-mail : smetki @ appra.info

 • Facebook
bottom of page