top of page

ПУСО - План за управление на строителните отпадъци

Поради важността на темата за управление на строителните отпадъци създадохме нов сайт www.ПУСО.com, посветен само на него. В него са представени различните участници в процеса - Възложители, Изпълнители, Проектанти и Общински администрации като одобряващи ПУСО. Решихме, че след 11 години, през които сме изготвяли този план, сме натрупали опит, който следва да бъде споделен. Надяваме се да е от полза и с по-качественото изготвяне на ПУСО искаме да дадем нашият принос за устойчиво развитие в строителството.


コメント


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
Search By Tags
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page