top of page

Счетоводство
ПО ИНДИВИДУАЛНИ ПАРТИДИ на вход в режим на Етажна собственост 

Чисти  сметки – добри приятели !

Чисти сметки – всички съседи
сме в приятелски отношения!

ВИЕ и НИЕ = хибридният начин на управление

              Замисляли ли сте се, че един вход си е едно малко акционерно дружество. И като всяко търговско дружество, трябва да има добро управление, прозрачно счетоводство и правила, които да спазват всички членове. Е, ние ви предлагаме да запазите във ваш контрол измислянето на правилата и управлението, защото кой каквото и да ви разправя, собственикът има най-голям интерес да си се грижи за собствения си имот. А на нас можете да възложите онази неприятна част с описване, числа, сметкоплан и водене на регистри, правене на справки и други процеси. И освен това отговорността за правилното им осчетоводяване!

           12 годишният ми опит като домоуправител
в 11 етажен блок показа, че най-важното за успешното съжителство под шапката на ЗУЕС след доверието и добрите нрави е счетоводството !
И то по съвсем иновативен начин,
роден от практиката -
с индивидуална партида за всеки обект!

                Доверието се гради лично от всеки живущ, добрите нрави се учат цял живот и това зависи от личното решение и развитие на всеки човек. Но счетоводството може да се въведе веднага и резултатът да се види още на първата година. Освен това резултатът засяга всички и способства за изграждането на още по-голямо доверие и общност. А когато се вземат решения като общност, целият квартал процъфтява.

           НАЙ - ВАЖНОТО при нашият иновативен подход на счетоводство е, че вложените пари в касата от даден обект се отчитат като вложени в ИНДИВИДУАЛНА КАСИЧКА. Така средствата отиват само и  единствено за разходи за този обект, а останалите пари се съхраняват като наличност за бъдещи разходи (спестени средства) на същият обект. Това позволява натрупване на СПЕСТЯВАНИЯ и живот в "зоната на финансовия комфорт", а не "на ръба".

     

Кратка презентация и видео за принципите на осчетоводяване по индивидуални партиди

и тълкуване на Годишния индивидуален отчет, който получава всеки обект

в Етажната собственост

ИНОВАТИВЕН ХИБРИДЕН НАЧИН за управление,

резултат от 12 годишен опит

Capture333.JPG
Untitled6666.png

Защо обичайният начин на осчетоводяване на входните такси не работи добре?

 • На никой млад човек във входа не му се занимава с това и най-често със събирането на парите се нагърбва някоя по-оправна пенсионерка, защото все някой трябва да го свърши. Тя отговаря и за разходването на средствата.

 • Практика е като плащате входна такса, да се разписвате ВИЕ в тетрадка, че сте дали парите, а насреща да не получавате документ за това.

 • Води се счетоводство тип ВЗЕЛ-ДАЛ и вечно парите не достигат и се стига до напрежение между съседите. Не се отчитат разходите справедливо ( по идеални части, с отчитане на това дали на някой съсед сме дали назаем от касата и кога той връща заема). Защото за това се изисква специализиран софтуер и доста познания по ЗУЕС и математика. А касиерът не е длъжен да ги има и се справя както може.

 • Не се определят таксите според ЗУЕС  (отчитане на брой живущи, животни, деца) и те да могат да се променят всеки месец.

 • Не се акумулират пари в касата на входа, защото „касата” се асоциира с портмонето на касиерката-пенсионерка.

 • Не се правят периодични отчети или даже въобще не се правят отчети с години.

 • Не се поставят цели за планови разходи и капитални ремонти.

 • Не се заделят пари за Фонд ремонт ежемесечно.

Дори и при амбициозен млад човек, захванал се с домоуправителството, нещата си вървят по старому с дрязгите кой какво плаща, защо онзи от третия етаж не плаща, като му идва гаджето на гости и т.н. Защото търпеливостта и знанията на домоуправителя не могат да разрешат проблеми, чийто корен е всъщност непрозрачният начин на разходването на средствата.

 

        И при тези предпоставки повечето живущи губят доверие в прозрачното управление на средствата и престават да внасят такива в касата. Така лошото счетоводство води до всички останали проблеми във входа. И бързо се предлага решение „дайте да ги съдим тези, дето не дават”, но това не се случва, защото дори и за това трябват пари, които ги няма. А съдебно производство няма да реши проблема дългосрочно. Само прозрачното разходване на средствата ще го направи! И правилното осчетоводяване .

Какво препоръчваме ние? Как да управлявате успешно входа?

Най-удачният начин за управление е хибридният модел - вие управлявате, ние осчетоводяваме по индивидеални партиди за всеки обект.

Осъществява се лесно в следните стъпки:           

           Избирате си Управителен (УС) и Контролен съвет (КС) – всеки се състои от по трима души. Няма нищо страшно и чак толкова ангажиращо да си член на такъв орган.
           Контролният съвет заседава един път годишно обикновено за обсъждане и проверка на счетоводните документи през изтеклата година и приемане на годишния финансов отчет.
          Определя се възнаграждение за управлението и то се разпределя помежду тримата членове в УС според работата, която всеки свършва. Или всичко се върши от един и той получава цялото възнаграждение.
           Управителният съвет избира кой ще е председател – той е всъщност домоуправителя и представляващия ЕС пред други институции. Винаги във входа, трябва да има човек, който е наясно с историята на проблемите (течове, ремонти, поддръжка на асансьора и противопожарната система, системата за контрол на достъпа  и др.) и да познава ЛИЧНО обитателите. И най-важното – това е човекът, който трябва да олицетвори  доверието между съседите. Затова трябва да живее сред обитателите! Разбира се, получава възнаграждение за това.
           Може да се определи някой от другите двама члена да е касиер, но може и домоуправителят да го прави (постепенно намаляват желаещите да плащат в брой, така че ролята на касиера не е значима и времеемка).
          
 Неприятната и времеемката  дейност с воденето на сметките и осчетоводяването по индивидуални партиди възлагате на външен изпълнител – на нас. Разбира се, получаваме възнаграждение за това според избрания от вас абонаментен план.

333.png

ПРИМЕРНИ СПРАВКИ

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Как да проведете Общото събрание - насоки и документи

Capture881.JPG

Често задавани въпроси

Какви са предимствата, ако ни възложите

счетоводството по индивидуални партиди?

 • Парите на всеки обект отиват САМО И ЕДИНСТВЕНО за покриване на негови задължения. Създава се възможност за НАТРУПВАНЕ на спестени средства (примерно по 200лв/обект, което за един обичаен вход прави над 7000лв наличност в касата). Стакъв запас и метод на поддържането му във времето, управлението е лесно и комфортно. 

 • До една година всички живущи се убеждават в прозрачното събиране, разходване и започват да спестяват средства. Вследствие на това,
  събираемостта се покачва значително (до 95% от само себе си - винаги има един-двама, които формират останалите 5% и те са несъгласни със съседите си само заради спортна страст), а спестените средства нарастват.

 • Покачва се доверието в членовете на Управителния съвет и изпълняващият длъжността домоуправител, както и между всички съседи. Много лесно оттук нататък могат да се вземат общи решения във входа, които преди са изглеждали невъзможни.

 • Получавате готов месечен отчет за приходите/разходите по отделни пера

 • Получавате готов годишен финансов отчет за приходите/разходите по отделни пера

 • Получавате индивидуална годишна справка за всеки обект (апартамент, магазин, гараж и др.), на която са отбелязани:

  • на коя дата през годината какви суми са постъпили и по какъв начин (в брой-приходен касов ордер , EASYPAY / EPAY или банково нареждане);

  •  колко е наличната сума по партидата на обекта (заделените във Фонд ремонт пари или тава е дяловото участие на обекта в общия капитал);

  • колко пари е дал обекта назаем на други обекти (ако това се е случило);

  • колко пари е получил от върнати заеми от другите обекти (когато другите  върнат заемите си)

 • Получавате годишна справка за разходваните суми, включително и според идеалните части за всеки обект.

 • Получавате годишна справка по пера за целия вход за да може да се гласува бюджет за следващ период или да се приеме решение за промяна в управлението на някой разход/приход т.е. за по-лесно приемане на план на разходите за следващата година.

 • БОНУС: тъй като по призвание сме проектанти, то милеем за създадените от нас или друг сгради и даваме допълнително множество съвети на клиентите си по управлението и инвестиционните ремонти. А един професионален съвет спестява огромни главоболия и разходи. Бива ни с думи прости да ви обясним всеки сложен проблем в една сграда и да ви насочим към решението му.

Какво правите вие?

Еднократно правите следното, ако все още не сте го направили досега:

 • Приемате на Общо събрание решение, че ще водите счетоводството по индивидуални партиди и упълномощавате УС да сключи договор за това. (Необходимо е съгласието на собствениците, представляващи минимум 67% от идеалните части в ЕС)

 • Определяте някакъв размер на месечните вноски (можем да ви съдействаме с предложение за размера им и бланки за събиране на данните за брой живущи). При счетоводство по индивидуални партиди размера на вноските не влияе и няма нужда да се водят спорове за тях.

 • Назначавате касиер, ако някой живущ все пак предпочита този начин на плащане, да има такава възможност. Касиерът не обикаля по етажите, а живущите идват при него в удобно за него време. Той издава приходен касов ордер за всяка получена сума.

 • Откривате банкова сметка*. По нея лесно могат да се плащат вноски с банково нареждане. Това е най-удобно, ако някой реши да плаща примерно на шесмесечие или еднократно за цялата година.

 • Откривате сметка в EPAY*  – удобно е заедно с другите сметки за ток, вода и ТЕЦ, живущите да си превеждат лесно и таксата към входа.

* за откриване на банковата сметка можем да ви съдействаме с актуална информация и съвети. А ползването на абонатен номер за всеки обект от ЕС за плащане през EASYPAY / EPAY получавате със сключеният с нас договор за счетоводство.

 

Ежемесечно правите само това, когато отговорността за осчетоводяването на индивидуалните партиди и общата каса е наша:

 • Ежемесечно един от членовете на УС прави списък на получените плащания на месечни вноски от всеки обект и ни изпраща списъка за да можем да осчетоводим.

 • Ежемесечно един от членовете на УС прави списък на извършените плащания от името на ЕС (асансьор, чистачка и т.н.) и ни го изпраща за да можем да го осчетоводим.

 

Вижте пример на тези списъци тук

 

ВАЖНО: Ние не разполагаме с достъп до ваши банкови сметки,
средства в брой и лични данни! Вие изцяло ги контролирате!

Какво правим ние:

Всеки месец осчетоводяваме общата каса:

 • Ежемесечно изготвяме отчет за приходи/разходи на ЕС за да можете да го обявявате публично на информационното табло във входа.

 • Ежемесечна справка на дължимите суми по обекти

В края на годината осчетоводяваме индивидуалните партиди:

              опис за получените приходи от всеки обект;

              опис на реалните разходи за обекта по месеци;

              опис на заеми (дадени и върнати)

              налични индивидуални средства в края на годината

 • Изготвяме годишен финансов отчет за Етажната собственост с финансов анализ на тенденциите на паричните потоци.

 • Изготвяме обобщен финансов отчет за разходите по пера.

 • Разпределяме извършените разходи от Фонд ремонт по идеални части на всеки обект.

 • Изчисляваме каква сума са дали назаем редовните платци на нередовните т.е. дадените пари "назаем"

 • Изчисляваме каква сума са получили обратно редовните платци от изплатени от нередовните платци суми през текущата година т.е. върнатите вноски по "заемите"

 

Важно: Вижте абонаментните планове кои от справките включват
и поискайте оферта.

111.jpg

ПЛАН 1

АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

Untitled2.jpg

ПЛАН 2

Untitled3.jpg

Натисни върху картинките за повече информация за двата плана

РЕАЛЕН ПРИМЕР

Резултат от реален пример в Етажна собственост с 47 апартамента

           Вижда се наличността по индивидуалните партиди за всеки апартамент (спестените лични средства) - наличността е различна и зависи дали са плащани всички вноски през годините, дали големината на апартамента е много по-различна спрямо останалите апартаменти; дали има куче, дали обитателите са повече, дали е празен обекта и т.н.

           НАЙ - ВАЖНОТО е, че вложените пари в касата от даден обект отиват само и  единствено за разходи за този обект, а останалите пари се съхраняват в неговата индивидуална касичка-партида като наличност за бъдещи разходи (спестени средства) за същият обект.

          Събираемостта е над 93% без заплахи и кавги във входа. Така солидарно поетите загуби от неплатени вноски са около 200лв/годишно при годишен бюджет от 10 000лв т.е. под 2%. В дадения случай 120лв от тях са заради един изоставен апартамент. Което прави поета загуба в размер на 4лв годишно/ обект.

       Наличният капитал на Етажната собственост е 11 000лв, събрани за няколко години.

Контакт с нас: 

Напишете ни мейл, посетете Facebook страницата ни или ни напишете  съобщение в чата на Facebook.
Винаги ще ви отговорим.

Е-mail : smetki @ appra.info

 • Facebook
bottom of page