top of page

Финансова отчетност
ПО НОВ ИНОВАТИВЕН начин на вход
в режим на Етажна собственост 

Ние НЕ СМЕ професионален домоуправител и не искаме да бъдем. Целта ни е да подпомогнем домоуправителите-физически лица и управлението на входовете да се запази в ръцете на собствениците. Особено след последните промени в ЗУЕС от 2023, резултатът от които ще се види в 2024-2025 г.

              

Лична кауза:

 

12 годишният ми опит като домоуправител показа, че най-важното за успешното съжителство под шапката на ЗУЕС (Закон за управление на Етажната собственост) след доверието и добрите нрави е  финансовата отчетност !


И за целта създадох нов иновативен начин, роден от практиката - с индивидуална "касичка" за всеки обект и с изчисляване на взети и върнати краткосрочни заеми между съседите (проява на солидарност в общия дом).

След 7 годишно тестване, го предлагам за масова употреба. Особено след промените в ЗУЕС от 2023, методът става особено актуален, защото управлението на обикновените Етажни собствености е желателно да остане в ръцете на собствениците!

Това е моят личен принос с обществено значение.

                           

                                          инж. Златка Плеснева                                     

               

Историята:

           Всичко започна на едно Общо събрание преди 9 години, когато чух репликата "Аз няма да издържам входа" по повод на обсъждане на размера на месечната вноска. Като домоуправител знаех, че съседът не е прав, но нямах доказателства. И тъй като знам, че срещу цифрите не се спори, измислих как да изчисля приносът му в касата за години назад. За моя изненада се оказа, че не само не "издържа входа", ами и входът му е дал пари назаем за да си доплати приспадащите му се реални разходи. 

        Така се роди методът на финансовата отчетност с "индивидуални касички" за всеки обект и изчисляване на взети и върнати обратно краткосрочни заеми между съседите.

      Гениално просто е като идея, но е сложно за изчисляване. Затова го разработихме като услуга, която да е достъпна за всеки на цена от едно кафе на месец.     

ВИЕ и НИЕ = заедно можем повече

Често задавани въпроси

Присъединете се към страничката ни във FB

Искам да ползвам вашият опит, ресурси и шаблонни файлове

              Замисляли ли сте се, че един вход си е едно малко акционерно дружество. И като всяко търговско дружество, трябва да има добро управление, прозрачна финансова отчетност и правила, които да спазват всички членове. Е, ние ви предлагаме да запазите във ваш контрол измислянето на правилата и управлението, защото кой каквото и да ви разправя, собственикът има най-голям интерес да си се грижи за собствения си имот. А на нас можете да възложите онази неприятна част с описване, числа, сметкоплан и водене на регистри, правене на справки и други финансови процеси. И освен това отговорността за правилната им отчетност!

                Доверието се гради лично от всеки живущ, добрите нрави се учат цял живот и това зависи от личното решение и развитие на всеки човек. Но финансовата отчетност може да се въведе веднага и резултатът да се види още на първата година. Освен това резултатът засяга всички и способства за изграждането на още по-голямо доверие и общност. А когато се вземат решения като общност, целият квартал процъфтява. 

             Един толкова нужен страничен ефект е, че се изгражда управленски опит и добивате самочувствие, че МОЖЕТЕ. Този опит е приложим във всички други сфери в нашето общество.

Кратка презентация и видео за принципите на финансовата отчетност с индивидуални касички за всеки обект в ЕС

и тълкуване на Годишния индивидуален отчет, който получава всеки обект

в Етажната собственост

ИНОВАТИВЕН ХИБРИДЕН НАЧИН за управление,

резултат от 12 годишен опит, придобита мъдрост и любов към математиката

ВИЕ и НИЕ = заедно можем повече

Capture333.JPG
Untitled6666.png

Защо обичайният начин на финансова отчетност във входа
не работи добре?

 • На никой млад човек във входа не му се занимава с това и най-често със събирането на парите се нагърбва някой по неволя, защото все някой трябва да го свърши. Този съсед отговаря и за разходването на средствата.

 • Практика е като плащате входна такса, да не се пишат винаги първични документи.

 • Води се финансова отчетност тип ВЗЕЛ-ДАЛ и вечно парите не достигат и се стига до напрежение между съседите. Не се отчитат разходите справедливо
  (по идеални части, с отчитане на това дали на някой съсед сме дали назаем от касата и кога той връща заема). Защото за това се изисква специализиран софтуер и доста познания по ЗУЕС и математика. А касиерът не е длъжен да ги има и се справя както може.

 • Не се определят таксите според ЗУЕС  (отчитане на брой живущи, деца и кучета) и те да могат да се променят всеки месец.

 • Не се акумулират пари в касата на входа, защото „касата” се асоциира с бездънна яма.

 • Не се правят периодични отчети или даже въобще не се правят отчети с години.

 • Не се поставят цели за планови инвестиции и капитални ремонти.

 • Не се заделят пари за Фонд ремонт ежемесечно.

Дори и при амбициозен млад човек, захванал се с домоуправителството, нещата си вървят по старому с дрязгите кой какво плаща, защо онзи от третия етаж не плаща, като му идва гаджето на гости и т.н. Защото търпеливостта и знанията на домоуправителя не могат да разрешат проблеми, чийто корен е всъщност непрозрачният начин на разходването на средствата.

 

        И при тези предпоставки повечето живущи губят доверие в прозрачното управление на средствата и престават да внасят такива в касата. Така лошата финансова отчетност води до всички останали проблеми във входа. И бързо се предлага решение „дайте да ги съдим тези, дето не дават”, но това не се случва, защото дори и за това трябват пари, които ги няма. А съдебно производство няма да реши проблема дългосрочно. Само прозрачното начисляване и разходване на средствата ще го направи, но при отчитане на солидарността и дългосрочно спестяване! Само така се постига и доверие между живущите.

Защо един съсед е важно
да се включи в управлението?

Лични ползи:

Етажната собственост е най-малкият парламент в държавата ни. За да го управляваш, развиваш следните умения: комуникативност, отзивчивост, добронамереност, гъвкавост в търсене на варианти за решения, умение да убеждаваш и изслушваш, ефективност, публично говорене.

Освен това управлението е свързано и с приемането на непопулярни решения. За целта трябва да изградиш доверие в себе си, да заслужиш уважението на съседите и да се научиш как да формираш група за влияние върху мненията преди гласуване.

 

С тези умения ставате незаменим в работата си, в която и сфера на дейност да е тя! Всеки работодател ще иска да сте дясната му ръка.

Обществени ползи:

Ако придобиете описаните умения и управлявате успешно дори и един вход, вие покачвате самочувствието на всички, че МОЖЕТЕ. Всички ние можем САМИ! Не ни трябват фирми и консултанти, на които да прехвърляме управлението - на входа, общината или държавата. Знаем как и го правим сами! Контролът е винаги в нас.

Цялата среда се променя при такъв начин на мислене. Бъдете катализатора за тази промяна. Прокарайте стъпките, по които други ще тръгнат след вас.

image.png

Какво препоръчваме ние на база 12 годишен опит? 

ВИЕ - управлявате, определяте целите и съхранявате спестяванията

НИЕ - осигуряваме наличност в касата, доверие в управлението на финансите и ви лишаваме от кавгите за размера на вноската и необходимостта да се събират пари по спешност

ВИЕ и НИЕ = заедно можем повече

360_F_178140362_ct7dfSUh74nfga88smywF841lydZBlqd.jpg

Как да приложите този хибриден модел на управление успешно входа?

 

Осъществява се лесно в следните стъпки:           

           Избирате си Управителен (УС) и Контролен съвет (КС) – всеки се състои от по трима души. Няма нищо страшно и чак толкова ангажиращо да си член на такъв орган.
           Контролният съвет заседава един път годишно обикновено за обсъждане и проверка на финансовите документи през изтеклата година и приемане на годишния финансов отчет.
          Определя се възнаграждение за управлението и то се разпределя между тримата членове в УС според работата, която всеки свършва. Или всичко се върши от един и той получава цялото възнаграждение.
           Управителният съвет избира кой ще е председател – той е всъщност домоуправителят и представляващия ЕС пред други институции. Винаги във входа трябва да има човек, който е наясно с историята на проблемите (течове, ремонти, поддръжка на асансьора и противопожарната система, системата за контрол на достъпа  и др.) и да познава ЛИЧНО обитателите. И най-важното – това е човекът, който трябва да олицетвори  доверието между съседите. Затова трябва да живее сред обитателите! Разбира се, получава възнаграждение за труда си.
           Може да се определи някой от другите двама членове да е касиер, но може и домоуправителят да го прави (постепенно намаляват желаещите да плащат в брой, така че ролята на касиера не е значима и времеемка). А може и изцяло да се плаща по банка и касиер не е необходим.
          
 Неприятната и времеемка  дейност с финансовата отчетност възлагате на външен изпълнител – на нас. Разбира се, получаваме възнаграждение за това според избрания от вас абонаментен план.

ПРИМЕРНИ СПРАВКИ

Какви са предимствата, ако ни възложите

финансовата отчетност по новият метод, пробван вече над 7 години?

 • ВИНАГИ имате пари в касата за спешни ремонти!

 • НИКОГА повече не се налага да обсъждате размера на месечната вноска!

 • Всеки обект има различен дял от парите в общата каса!

 • Спестявате дългосрочно хиляди левове и имате 10 годишна инвестиционна програма

 • Събираемостта е около 95% без подканяне и заплахи.

 • Покачва се доверието в членовете на Управителния съвет и изпълняващият длъжността домоуправител, както и между всички съседи. Много лесно оттук нататък могат да се вземат общи решения във входа, които преди са изглеждали невъзможни.

 • Получавате готови всички необходими месечни отчети

 • Получавате индивидуална годишна справка за всеки обект

 • Получавате годишен финансов анализ, който да представите на събрание.

 • БОНУС 1: Тъй като по призвание и професия сме строителни инженери, то милеем за създадените от нас или друг сгради и даваме допълнително множество съвети на клиентите си по управлението и инвестиционните ремонти. А един професионален съвет спестява огромни главоболия и разходи. Бива ни с думи прости да ви обясним всеки сложен проблем в една сграда и да ви насочим към решението му.

 • БОНУС 2: Създали сме мрежа за взаимопомощ само за домоуправители - физически лица. Можете да искате съвет там, да ползвате безплатно ресурси и да споделята вашите успехи. 

Какво правите вие?

След като вземете решение да възложите финансовата отчетност към нас, ще направим среща за да уточним всички стъпки. 

ВАЖНО: Ние не разполагаме с достъп до ваши банкови сметки,
средства в брой и лични данни! Вие изцяло ги контролирате!

Често задавани въпроси

АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

ПЛАН 1

Untitled3.jpg

ПЛАН 2

Untitled2.jpg

Натисни върху картинките за повече информация за двата плана

Контакт с нас: 

Напишете ни мейл, посетете Facebook страницата ни или ни напишете  съобщение в чата на Facebook.
Винаги ще ви отговорим.

Е-mail : smetki @ appra.info

 • Facebook
bottom of page