top of page
10020.jpg

Финансова отчетност
по НОВ ИНОВАТИВЕН начин на вход
в режим на Етажна собственост

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Аз съм домоуправител-физическо лице
и искам да се занимавам само със съществените неща във входа, а именно управлението. Разбирам, че управлението и финансите са две отделни дейности. Искам да прехвърля отговорността 
за финансовата отчетност на друг.....

Anchor 13

АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

Untitled2.jpg

МАЛЪК

АБОНАМЕНТЕНПЛАН

Малкият абонаментен план е за тези домоуправители, които искат просто да бъдат отменени във финансовите сметки, но не и да се възползват от предимствата на новият ни метод.

Той включва следните услуги:

 

Ежемесечно:

 • Изчисляване всеки месец на приходите и разходите

 • Изготвяне на месечна справка на дължимите суми по обекти по приетите от вас вноски

 • Изготвяне на месечен финансов отчет за приходите и разходите по бланката на МРРБ

Годишно:

 • Изготвяне на годишен финансов отчет за приходите и разходите по бланката на МРРБ

 • Изготвяне на индивидуална справка за приходите за всеки обект (на коя дата какви суми са постъпили и по какъв канал - в брой, банка, EPAY)

Цена:

       За всеки наш клиент изготвяме индивидуална оферта

По желание може да се включи в договора и ползването на услугата за плащане през Easypay / Epay 

Anchor 11

Ако не намерите отговор на вашия въпрос тук,

изпратете ни мейл и ние ще се свържем с Вас.

 • БОНУС 1:  Създали сме мрежа за взаимопомощ само за домоуправители - физически лица. Можете да искате съвет там, да ползвате безплатно ресурси и да споделята вашите успехи.

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Anchor 1
Anchor 2

​2. Какви данни са необходими за да започнете да извършвате финансовата отчетност по новият начин на входа ми?

       Първоначално се дефинират правилата, по които ще се извършва отчетността (в случая избирате между двата пакета Малък (жълт) абонамент и Голям (лилав) абонамент).

       Трябва да ни предоставите еднократно:

 • списък с номерата на обектите и кой обект с какви пари разполага в касата на входа.  

 • кой обект колко лева дължи като месечна вноска в досегашната ви практика

 • кой обект колко % от идеалните части на входа притежава (само за Голям абонамент, защото при него се изчисляват и разходи по идеални части)

 

ВАЖНО: при сключването на договора уточняваме приетите от вас принципи за разпределянето на разходите (кой разход е според брой живущи, кой е на апартамент, кой е на база идеални части) дали съответстват на разписаните в ЗУЕС. Или ние ви предлагаме готова методология, съобразена с вашите видове разходи.

Untitled3.jpg

ГОЛЯМ
АБОНАМЕНТЕН ПЛАН

Това НЕ Е надграждане на малкия абонаментен план. Само при този план вие получавате
новата иновативна услуга.

Големият абонаментен план включва следните услуги:

 

Ежемесечно:

 • Финансово отчитане всеки месец на приходите и разходите

 • Изготвяне на месечна справка на получените и дължимите суми по обекти

 • Изготвяне на месечен финансов отчет за приходите и разходите по пера

 • Изготвяне на справка за приходите и разходите по бланка на МРРБ (задължително по новият ЗУЕС, но практически безполезна справка)

Годишно:

 • Изготвяне на годишен финансов отчет за приходите и разходите по пера

 • Изготвяне на обобщен годишен отчет на разходите по пера (за да се види къде се харчат най-много пари на годишна база и да се вземе решение за икономии)

 • Финансов анализ с препоръки

 • Изготвяне на индивидуална справка за приходите за всеки обект (на коя дата какви суми са постъпили и по какъв канал - в брой, банка, EPAY)

 • Изготвяне на индивидуална справка за разходите за всеки обект (включително тези за Фонд ремонт, които се разпределят по идеални части)

 • Изготвяне на справка за дадени пари назаем от редовните платци към нередовните длъжници за да се покрият текущите им задължения.

 • Изготвяне на справка за върнати пари от дадените назаем (каква част е получил обратно апартаментът, който е дал заем по предната точка) 

 • Наличност в индивидуалните касички (начално салдо за следваша отчетна година)

Цена:

        За всеки наш клиент изготвяме индивидуална оферта

По желание може да се включи в договора и ползването на услугата за плащане през Easypay / Epay 

ПРЕПОРЪКА: Предимствата на новият метод са заложени само в този план. Препоръчваме ви да изберете него.

1. Как да обясня с прости думи метода ви на съседите? Думата "заеми" ги стряска. Кака така размерът на месечната вноска е без значение?

Ако имате 20 обекта във входа, наличността на касата на входа е разделена между 20 малки касички. Всяка от тях съдържа различни средства, защото обектите са с различна квадратура/идеални части, различен брой живущи (който ние в изчисленията отчитаме всеки месец), различен начин на ползване (някои съседи лятото не живеят в апартаментите си; отново отчитаме в изчисленията брой живущи всеки месец). Вие може да сте решили да събирате вноски от всеки по 15лв на месец, но реалните разходи за всеки обект са различни. Значи остатъкът т.е. спестените пари в касичката на всеки също е различен. Така че колко е размерът на вноската практически е без значение, тя измерва скоростта , с която всеки пълни СВОЯТА малка касичка. Достатъчно условие е да има винаги пари в нея (неснижаем остатък примерно спестени 200 лв). И тъй като всеки знае, че парите му отиват в личната касичка,  съседите започват да плащат по-едри суми на годишна база, тримесечие или шестмесечие. Случва се рядко на някой средствата да са се изчерпали, а той още де не е платил следващи. Това са обикновено 2-5% от обектите. Естествено, че "предприятието" - Етажната собственост не спира работа заради тях т.е. техният дял от реалните разходи (взет заем) се покрива от парите на тези, които имат наличност в касичките си. Но когато извършат плащане, тези 2-5% съседи, то веднага тези краткосрочни заеми се погасяват и се възстановяват в касичките на съседите, които са дали заема. Така изчислени заемите въобще не могат да се оспорят и хората тутакси ги плащат. Вече им искате пари за реално извършени разходи и взети заеми от конкретни лица, а не за някаква имагинерно изчислена вноска, която те винаги могат да оспорват дали е справедлива (реално никой размер на вноска, приет на Общо събрание не е справедлив). Дали остават непогасени заеми? Остават винаги, но те са под 0,5% от годишния бюджет на входа. Това са примерно по
50 стотинки загуба на година на обект. 

Идеята е гениално проста, но сметките са много сложни и затова препоръчваме да ги възложите на нас, а не да се мъчите сами.

 • БОНУС 1: Тъй като по призвание и професия сме строителни инженери, то милеем за създадените от нас или друг сгради и даваме допълнително множество съвети на клиентите си по управлението и инвестиционните ремонти. А един професионален съвет спестява огромни главоболия и разходи. Бива ни с думи прости да ви обясним всеки сложен проблем в една сграда и да ви насочим към решението му.

 • БОНУС 2: Създали сме мрежа за взаимопомощ само за домоуправители - физически лица. Можете да искате съвет там, да ползвате безплатно ресурси и да споделята вашите успехи.

Anchor 3

3.  За какъв период се възлага отчетността по новия метод?
 

      Договорът се сключва за една година. За да се види ефектът от новият метод с индивидуални касички за всеки обект, са необходими само 3-4 месеца т.е. в този период всички се убеждават, че има добро управление на средствата и събираемостта се покачва над 90%. За да спестите средства обаче са необходими поне 2-3 години. В касичките ви се натрупат значителни спестени средства с малки месечни вноски т.е. неусетно за семейния ви бюджет.

      Финансовата отчетност започва да се извършва от месеца, следващ месеца на сключване на договора. Първата година може да е непълна т.е. с по-малко от 12 отчетени месеци. Най-целесъобразно е след това да се приведе към обичайната фискална година и ежегодните справки да се извършват към дата 31 декември, но не пречи да се приеме и друг период според вашето желание.

ВАЖНО: 

 

Следете facebook страницата за актуална информация.

За да вземете решение дали услугата е приложима за вас, свържете се с нас за безплатна консултация. Ние държим клиентите ни да са улеснени  и доволни от нашата услуга,
а не да са просто клиенти. 

ВИЕ и НИЕ = хибридният начин на управление
 

Capture881.JPG
Anchor 4

4.  Мога ли да се откажа по всяко време?
 

      Договорът се сключва за една година. Можете обаче да го прекъснете предсрочно с едномесечно предизвестие по всяко време, ако решите.

    Имайте предвид, че за да се види ефектът от прилагането на новия метод е необходимо да измине една пълна финансова година. А за да се усети ефекта за дългосрочното планиране са необходими поне 2-3 години т.е. в този период всички успяват да спестят средства в касичките си и да се планира някой по-значим ремонт .

      

Върни се на предната страница

Anchor 5

5.  Какво ще получавам всеки месец от вас?
 

      И при двата абонаментни плана, ще получите следните справки:

 • ежемесечен отчет с платените и дължимите суми за всеки обект с натрупване от началото на годината

 • месечен финансов отчет за приходите и разходите за входа   по стандартизирана бланка на МРРБ

 • месечен финансов отчет по нашия метод

Anchor 6

6.  Мога ли да поискам допълнителни справки?
 

      Да, можете. Допълнителните справки се уточняват и според сложността им са безплатни или платени. Те обслужат някаква конкретна ваша цел, възникнала извънредно. 

       Всички обичайни справки са част от абонаментните планове.  

Anchor 7

7.  Как се извършва заплащането за услугата ви?
 

      За извършването на финансовата отчетност по новия метод се издава ежемесечна фактура. Заплащането става по банков път. Възможно е да се уговори и по-голяма периодичност на плащане, примерно тримесечие. 

      

Anchor 8

8.  Мога ли да ползвам отстъпки?
 

      Отстъпките са индивидуални и според конкретния случай.     

Anchor 9

9.  Има ли ограничение за броят обекти в една Етажна собственост?
 

      Не, няма ограничение за максимален брой обекти. Изискването е те да са част от една и съща етажна собственост.

      

Anchor 10

10.  Има ли изискване за минимален брой обекти в една Етажна собственост?
 

      Не, няма изискване за минимален брой обекти. Има обаче изискване минималната месечна сума за една етажна собственост/ един договор да е 60 лв. без ДДС.

      При сключване на договор се изчислява
[брой обекти] х [цена абонамент за обект].
      Ако получената сума е по-малка от 60 лв, то договорът се сключва на цена от 60 лв. 
      

Anchor 14

11. Ако ви възложим извършването на финансовата отчетност по новия метод, какво трябва да правя аз-домоуправителят всеки месец?

След изтичането на месеца, трябва да ни изпратите мейл с опис на направените разходи, постъпилите приходи чрез касиера на входа (ако има такъв) и извлечение от банковата ви сметка. За удобство ще ви предоставим празен файл-таблица,
в който да ги попълвате. Примерното съдържание е следното:

Разходи:      чистачка           100лв

                     асансьор          140лв

                     вода                      4лв

                     ток стълбище     45лв

                     ток асансьор       35лв

Приходи:    ап.5      20лв     ПКО 50/ 25.08.2020

                 

А тези ще ги видим от извлеченията:
                   ап.7      35лв     банка / 20.08.2020

                   ап.27    25лв     ЕPAY

ВАЖНО: Всички първични счетоводни документи се съхраняват и архивират от вас. Нищо не сканирате, копирате и не изпращате към нас. Горните примерни данни са ни достатъчни.

ОЩЕ ПО-ВАЖНО: Ако ползвате услугата ни за плащане през Easypay, повечето от приходите ви ще виждаме сами и няма необходимост да ги описвате вие и да ни ги пращате.

12.  Предлагате ли възможност за плащане през

Еasy pay / Epay?
 

      Да, за всеки отделен обект (апартамент и др.) на наш клиент-етажна собственост предоставяме възможнст да се генерира индивидуален абонатен номер, чрез който може да се плащат задълженията всеки месец през Easypay на каса в брой или чрез Epay с банкова карта/микросметка.

Задълженията се актуализират всеки месец . 

     Ползването на тази услуга се заявява отделно  от всеки клиент-Етажна собственост само по изрично негово желание. 

Anchor 15

Контакт с нас: 

Напишете ни мейл, посетете Facebook страницата ни или ни напишете  съобщение в чата на Facebook.
Винаги ще ви отговорим.

Е-mail : smetki @ appra.info

 • Facebook
bottom of page