top of page

НАПРАВЕНО - част Конструктивна от инвестиционните проекти на показаните обекти

Обектите са в различен стил, защото проектите са на различни архитектурни бюра и отразяват желанията на различни инвеститори. Работата на конструктора е докато се изпълни грубият строеж. Снимки на бетон, армировка и кални изкопи биха показали нашата непосредствена част от изпълнението им. Но по тях не бихте познали дори за какъв тип сграда става въпрос.

Затова представяме архитектурния облик. Една сграда е продукт на много участници. 

Общество Бяло братство - сграда, която се създава с кауза. Повече подробности на сайта на организацията тук.

Предизвикателство беше и проектирането, и изпълнението на строежа. Формите са обтекаеми, без ъгли за да отговарят на принципите на Бялото братство.
Този проект доказва, че с общи усилия се постигат невероятни неща.

MBC-2.jpg

Наблюдателна кула над гр. Разлог. 

Проект, с който доказахме, че няма невъзможни неща. 

razlog.PNG

Първата сертифицирана обществена сграда по стандарт Пасивни сгради - детска градина в Габрово.

Сграда на годината 2015

Първият киноложки център на Балканите - в Димитровград.

Строителство на нова църква "Св. Дева Мария Помощница на Християните" - Стара Загора. 

img_3 (1)
img_10 (1)
img_2
img_1 (2)
img_4
img_3
img_10
img_1 (1)
img_1
1a
11
Mares1
iiko
Sinhro_Pazardjik5
izgl3
632907178204603750
3D-2
070419 variant3_print
070419 v3_1
yanev1
11
1a
3d_izgled1
3d1
bottom of page