top of page

КАК ИЗПЪЛНЯВАМЕ НАШИТЕ ПРОЕКТИ ?

“Систематичен подход за систематичен и предвидим резултат”

Разгледай проектирани обекти

Въпреки че всеки проект е различен, подходът за изготвянето на проекта, по който да бъде изпълнена сградата или съоръжението, е систематичен. Работим по утвърдена методология и организация в проектантското бюро от години. Разбира се, влагаме и иновативни продукти в проектите, които да съответстват на новите изисквания за комфорт, особено при Пасивните сгради и строителството с естествени материали. Но като цяло инженерните решения са консервативни и добре обмислени и проверени с времето.  Използването на съвременен софтуер Nemetschek Allplan  също ни помага да се съсредоточим върху същността на проектирането на сградата, а не върху изчертаването на плановете й. В работата си използваме най-съвременните решения от  BIM моделирането. Но можем да направим и схема на ръка ;)

bottom of page