top of page

КАКВО  ПРАВИМ  ДОБРЕ?

От основаването на проектантското бюро през 2005 г. изготвяме проекти за реализиране на инвестиционни намерения: сгради, съоръжения, преустройства, реконструкции, смяна на предназначение, традиционни техники с естествени материали...

 

         В Галерията НАПРАВЕНО показваме някои обекти, в проектирането на които сме участвали. Работата на строителния инженер обаче е скрита и не може да се види в картинки. Ако сме си свършили добре работата, означава , че изпълнените по наши проекти конструкции са така добре вписани в сградите, че са "невидими" и не пречат на обитаването на пространствата. Замисълът на възложителя и архитекта са постигнати. Изпълняваме предимно стоманобетонови конструкции и бутикови решения от стоманени конструкции, но напоследък имаме все по-предизвикателни проекти на стари 100-годишни къщи, преустройства и реконструкции.

       Последните години управлението на строителните отпадъци стана актуална и обществено значима тема и за България и този проект е необходим при започването на строителните дейности. А направата на организацията на строителната площадка в проектите ПБЗ, които изготвяме, са плод на дългогодишен практически опит.

         Енергийно ефективните проекти по стандарт Пасивна сграда, които сме правили през годините, са ни особено скъпи поради каузата и комфорта, които носят. Погледнете в блога за подробности.

   Пристрастието за опазването на стари сгради ни въвлече в експериментиране на строителство с естествени материали.

         Най-голямото удовлетворение получаваме, когато Възложителят е доволен от резултата и вижда материализирани намеренията си.

bottom of page