top of page

СТЪПКА 5: КАК ДА КУПИМ ПАРЦЕЛ ЗА НОВА КЪЩА?
Тази тема е с най-много неизвестни параметри и не подлежи на структуриране. Но е важно да сте убедени, че именно в избраното селище искате имот. Проучете предварително градоустройствения план в общината и параметрите на застрояване (каква площ ще е допустимо да се застрои и с каква височина/етажа може да е сградата).


Ако има възможност за избор:


· нека имотът да бъде с такова географско разположение, че след построяването на къщата , дворът да остане откъм южната й страна, а достъпът с пътя да е от северната

· наклонът на терена да е на юг

· не се страхувайте от стръмни терени, те дават възможност за по-динамична фасада и живеене на полунива или с емпоре в хола т.е. таванът на хола да е висок етаж и половина или дори два и да е открит визуално към стаите на горния етаж. При стръмните терени гаражът лесно се намества в обема на къщата, а не е пристройка в двора . Но няма да имате голяма равна открита площ.

· Съседните сгради да са с височина, колкото ще бъде и вашата бъдеща къща, за да не ви засенчват или създават дискомфортно усещане.

· Огледайте добре съществуващите дървета, възможно е да ви забранят по закон да ги отрежете впоследствие, а те да засенчват голяма част от двора или къщата ви.

· Да има ток, вода , канализация или поне ток и вода.


Самооценка на негативни фактори за имота:


· най-важно е да огледате съседните най-близки сгради за пукнатини по фасади, обрушвания и други видими дефекти, които да ви наведат на мисълта, че земната основа е свлачище. Особено ако дърветата наоколо са с наклонени стебла и приличат на „пияна гора“.

· Огледайте дали съседните сгради имат вкопани мазета и те се използват – по това ще познаете дали има високи нива на подпочвени води и мазетата се наводняват. Понякога са толкова обилни водите, че почти излизат на повърхността и се живее във вечно мокра среда като в мочурище.

· Основният фактор – съседите – не може да бъде избегнат впоследствие. Затова е добре при наличие на такива да се заговорите предварително и да си създадете някакво мнение.

· Има места, където се получават въздушни течения поради релефа. Случва се разлика в температурата да е дори 2 градуса при сравнително близко разположени имоти. Разпитайте местни възрастни хора защо на това място не са построили къщи досега.

· Избягвайте близост до дерета, потоци и реки, освен ако не търсите такова място целенасочено.

· По-добре по-отгоре в селото, отколкото по-отдолу и по склона да се свлича всичко при вас.

· Да има достъп до имота по улица с нормална ширина и надлъжен наклон. Желателно е да има предвидена ширина и за тротоари, дори да няма още изградени такива.

· Липса на канализация в селището

· Липса на водоснабдяване или често спиране и режими.

· Некачествена електропреносна мрежа за високо напрежение

· Нередовен обществен транспорт (дори да не смятате да ползвате ежедневно такъв, добре е да го има наличен)

· Отдалеченост от социални и здравни услуги. Можете ли да отидете до най-близкия магазин пеша?


Това са някои общоприети фактори, които трябва да вземете предвид. Такива, които касаят личните ви желания, ги формулирайте предварително и ги запишете на лист преди да отидете на мястото за оглед. Иначе може да забравите нещо.

И най-важното е, че не отивате на оглед на място като чиновник със списък в ръка, по който да се отмята. Отпуснете се, гледайте, не бързайте, постойте, разходете се из имота, ослушайте се, включете всичките си сетива, помълчете и чак тогава извадете листа да се подсетите да не забравите нещо. Не търсете идеалния имот, а този, който ви допада.


Как можем да ви съдействаме на тази стъпка: можем да препоръчаме брокер на недвижими имоти, който познава пазара, спазва професионалните стандарти, чува добре вашите изисквания за търсения имот и ви предлага само имоти, които отговарят на тези изисквания.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
Search By Tags
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page