top of page

Първата сертифицирана ПАСИВНА СГРАДА в България

Конструкцията на този обект е изпълнена по наш конструктивен проект.

Община Габрово като далновиден възложител реши, че ще поръча нова детска градина по стандарт ПАСИВНА СГРАДА. Най-общо казано при този стандарт се постига комфорт на обитаване при пренебрежително малки нива на разходи за отопление, вентилация и климатизация.

Обектът беше предизвикателство, като нашата роля е създаването на конструкцията на сградата. Трудността е в изискванията за детайлиране и използване на нови материали. С общите усилия на целият екип проектанти, резултатът е налице. Детската градина е в експлоатация от 2015г.. http://dgslynce-gabrovo.com/

Международни дни на пасивната къща: http://www.citybuild.bg/news/detska-gradina-gabrovo-otvaria/24401

Save

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
Search By Tags
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page