top of page

ПУСО и ПБЗ - промени в ЗУТ


В Държавен вестник бр.13 / 7 февруари 2017г. чл.156-б са публикувани промени в ЗУТ, касаещи следните части от инвестиционния проект: ПБЗ - План за безопасност и здраве и ПУСО - План за управление на строителните отпадъци.

Тези два проекта вече не са част от инвестиционния проект, когато се издава разрешението за строителство. Но те трябва да бъдат одобрени от общината ПРЕДИ откриването на строителната площадка на обекта. Възложителят може да потърси съдействие от проектантите, изготвили инвестиционният проект, или може да ги поръча на избрани от него проектанти. Важно е да се има предвид, че одобрението важи 6 месеца. Ако в това време не започне строителството, ще трябва да се иска отново одобрение от общината.

Какво е важно да се съобрази:

В проекта ПУСО се залагат процентни стойности по Наредбата за управление на строителните отпадъци, които се променят всяка година на 1 януари. Ако поръчвате проекта примерно ноември- декември, а реалното изпълнение ще започне на следващата година, по-добре да се използват стойностите за следващата година.

Проект ПБЗ често е съпроводен с проект ВОД (Временна организация на движението). Това се налага примерно при разполагане на бетонпомпа на улицата пред обекта по време на бетониране. Този проект се съгласува в КАТ, за което срокът е 30дни ! (актуална информация за София). По-сложно става, когато обектът е в центъра на града или засяга улица с движение на градски транспорт. По преценка на ОБД-София може да се изиска проектът да се докладва на комисия и тогава сроковете се удължават до около два месеца.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
Search By Tags
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page