ПУСО и ПБЗ - промени в ЗУТ


В Държавен вестник бр.13 / 7 февруари 2017г. чл.156-б са публикувани промени в ЗУТ, касаещи следните части от инвестиционния проект: ПБЗ - План за безопасност и здраве и ПУСО - План за управление на строителните отпадъци.

Тези два проекта вече не са част от инвестиционния проект, когато се издава разрешението за строителство. Но те трябва да бъдат одобрени от общината ПРЕДИ откриването на строителната площадка на обекта. Възложителят може да потърси съдействие от проектантите, изготвили инвестиционният проект, или може да ги поръча на избрани от него проектанти. Важно е да се има предвид, че одобрението важи 6 месеца. Ако в това време не започне строителството, ще трябва да се иска отново одобрение от общината.

Какво е важно да се съобрази:

В проекта ПУСО се залагат процентни стойности по Наредбата за управление на строителните отпадъци, които се променят всяка година на 1 януари. Ако поръчвате проекта примерно ноември- декември, а реалното изпълнение ще започне на следващата година, по-добре да се използват стойностите за следващата година.

Проект ПБЗ често е съпроводен с проект ВОД (Временна организация на движението). Това се налага примерно при разполагане на бетонпомпа на улицата пред обекта по време на бетониране. Този проект се съгласува в КАТ, за което срокът е 30дни ! (актуална информация за София). По-сложно става, когато обектът е в центъра на града или засяга улица с движение на градски транспорт. По преценка на ОБД-София може да се изиска проектът да се докладва на комисия и тогава сроковете се удължават до около два месеца.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
Search By Tags
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

ж.к. Младост 1

София 1784

officе [аt] аppra.info

тел. 0878 75 17 85

Преди да ни посетите, моля уговорете си час, за да отделим 100% от вниманието си за Вас.

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2005-2020 

От 2017 създадено с Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now